Konferanslar

 • SBU Felsefe ve Sanat Konferansı: Ses Alanları, New York (A.B.D.)
 • 3. Uluslararası Somut Olmayan Miras Konferansı: Kültürlerin Paylaşılması, Aveiro (Portekiz)
 • 9. Uluslararası Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Konferansı, Vancouver (Kanada)
 • Uluslararası Kültürel Mirasın ve Kültürel Bellek Kurumlarının Yönetimi Kongresi – ÜNAK 2014, İstanbul (Türkiye)
 • Sanat Kurumları Üzerine Sempozyum ve Atölye, İstanbul (Türkiye)
 • Kültürel Miras ve Kültürel Bellek Sempozyumu, Ankara (Türkiye)
 • Kültürlerin Sürdürülebilir Geleceği: teoriler, politikalar, pratikler, Helsinki (Finlandiya)
 • SOIMA 2015 Uluslararası Konferansı: İşitsel ve Görsel Miras, Brüksel (Belçika)
 • Uluslararası Ses ve Görsel-İşitsel Arşivler Birliği 46. Geleneksel Konferansı, Paris (Fransa)
 • Europeana Sounds 2015 Uluslararası Konferansı: Tarihi Seslerin Geleceği, Paris (Fransa)
 • Mekanın Duyusal Tarihi Sempozyumu, İstanbul (Türkiye)
 • Müzeler ve İnternet Konferansı 2016, Los Angeles (A.B.D.)
 • Uluslararası Arşiv Günü, İstanbul (Türkiye)
 • NordiCHI’16: Oyunu Değiştiren Tasarım, Göteborg (İsveç)
 • ICCKS 2017: 4. Uluslararası Kültür, Bilgi ve Toplum Konferansı, Kuala Lumpur (Malezya)
 • ICSSH 2019: 8. Uluslararası Sosyal ve İnsani Bilimler Konferansı, Osaka (Japan)

Yayınlar

 • Yelmi, Pınar. 2013. Soundtourist: An Unconventional Guide for the Sonic Discovery of Istanbul. SBU Philosophy and the Arts Conference Proceedings, 29-30 March 2013, New York (Soundscapes and Territories).
 • Yelmi, Pınar. 2015. Sound Museum of Istanbul. International Journal of Heritage and Sustainable Development 4(1):193-200.
 • Yelmi, Pınar. 2016. Protecting contemporary cultural soundscapes as intangible cultural heritage: Sounds of Istanbul. International Journal of Heritage Studies 22(4):302-311.
 • Yelmi, Pınar, Kuşcu, Hüseyin, and Yantaç, Asım Evren. 2016. Towards a sustainable system for a sound heritage archive by public participation: The Soundsslike Project. Proceedings of the 9th Nordic Conference on Human-Computer Interaction, 71.
 • Yelmi, Pınar. 2017. The Soundscape of Istanbul: Exploring the public awareness of urban sounds. International Journal of Social Science and Humanity 7(5):260-268.
 • Yelmi, Pınar and Kakı, Sertaç. 2019. Designing an Experiential Exhibition for Raising Public Awareness of Cultural Sounds to Safeguard the Sonic Intangible Cultural Heritage Values. International Journal of Social Science and Humanity 9(3):68-74.

Atölyeler

 • Soundwalk (Ses Yürüyüşü) Atölyesi, 2015
 • Somut Olmayan Kültürel Mirasın İşitsel Öğelerini Korumak için Kitle-Kaynaklı Bir Ses Arşivi Geliştirme Çalıştayları, 2016

Sergiler

 • Interaktif Enstelasyon @ANAMED, 2016
 • Deneyimsel Sergi @Studio-X İstanbul, 2016

Araştırma

 • Ses arşivleri ve kitle-kaynaklı ses projeleri üzerine araştırma @British Library, Londra (İngiltere), 2017
 • Paris’in sesleri ve işitsel anılar üzerine araştırma @Radio France, Paris (Fransa), 2018