Pınar Çevikayak Yelmi, İstanbul ve Londra’nın kentsel kimliklerini kültürel seslerini karşılaştırarak anlatıyor. Yelmi, 2010’dan beri İstanbul’un sesleri üzerine araştırma yapıyor. Konuşmada, Yelmi’nin doktora projesi olan “İstanbul’un Sesleri” ve British Library’deki araştırması sırasında başlattığı “London Soundsslike Projesi” temel alınıyor. Sesler günlük hayatın ve yaşayışın ayrılmaz parçaları olduğundan ve somut olmayan kültürel mirasın da önemli bir kısmını teşkil ettiklerinden dolayı kültürel kimlik ve kültürel hafızayı sürdürebilmek için koruma altına alınmaları çok önemlidir. Her iki projede de şehrin günlük yaşayışının ve geleneklerinin işitsellik açısından ele alınması, şehre özgü akustik değerlerin korunması ve bu değerlere olan farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Konuşma 12 Aralık 2017’de 19:30-20:30 saatleri arasında SOHO House’da yapılacaktır.