Pınar Çevikayak Yelmi, 6-8 Mayıs 2015 tarihlerinde Finlandiya’nın Helsinki şehrinde düzenlenen “Kültürlerin Sürdürülebilir Geleceği: Teoriler, Politikalar, Pratikler” konferansında konuşmacıydı. Yelmi, “Kentsel Seslerin Somut Olmayan Kültürel Miras Kapsamında Sürdürülebiliği: İstanbul’un Sesleri” başlıklı araştırmasını sundu.