Deneyimsel bir sergi olan “Duyduk Duymadık Deneyim!” kültürel açıdan büyük önem taşıyan ancak günlük hayatta ihmal edilen sesleri vurguluyor. Sergide görsel öğelere bilinçli olarak yer verilmeyip, ziyaretçilerin seslerle metinsel ipuçları arasında bir bağ kurmaları bekleniyor.